• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Barn

Dydd Iau 21 Awst 2014
BARN Gorffennaf/Awst
Rhagor o'r rhifyn cyfredol Yn y rhifyn cyfredol, mae John Stevenson yn trafod yr angen i'r Blaid Lafur ei siapio hi yn y broydd Cymraeg; ein colofnydd Ewropeaidd Dafydd ab Iago yn gofyn beth wnaiff Juncker gyda'r 'broblem a elwir yn Brydain'; a'n hadolygydd crynoddisgiau Eiry Miles yn croesawu caneuon Yws Gwynedd (Frizbee gynt) fel rhai 'i'w chwarae ffwl-blast yn y car'. Hyn, yn ogystal â'r erthyglau a welwch yma, a llawer mwy mewn rhifyn dwbl can tudalen – bachwch gopi.                                                                RHIFYN NESAF      Ymhlith erthyglau rhifyn Medi bydd Elfyn Pritchard, Huw Jones a Peredur Lynch yn coffáu Gerallt Lloyd Owen; a Hefin Jones, Gruffudd Owen, Vaughan Hughes, Ceridwen Lloyd-Morgan, Gwawr Ifan ac Aled Islwyn yn cloriannu Eisteddfod Sir Gâr a'i chynnyrch.                    CYNNIG I DANYSGRIFWYR NEWYDD – 3 rhifyn am ddim                          Tanysgrifiwch am flwyddyn neu fwy cyn diwedd Medi ac fe gewch y tri rhifyn cyntaf yn rhad ac am ddim. Cliciwch ar TANYSGRIFIO isod ac fe wnawn ni'r gweddill. Neu ffoniwch y swyddfa (01267 245676) neu lenwi'r ffurflen sydd yng nghefn y cylchgrawn.