• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color

Barn

Dydd Mawrth 6 Rhagfyr 2016
Golwg ar wefan Golwg PDF Argraffu Ebost
2009 - Mehefin
Chris Cope

Nid y lansiad gorau erioed i wefan newydd. Ymhen munudau o lansio Golwg360 ar 15 Mai, roedd y wefan yn chwalu o dan straen defnyddwyr. Ac erbyn ganol dydd,  roedd gwefannau cymdeithasol ar dân gyda sylwadau yn bychanu’r chwaraewr newydd ym myd newyddiaduraeth Gymraeg, ei reolwyr, a’r gyfundrefn a ddosrannodd gymaint o arian iddo.

Mewn un neges Twitter, ysgrifennodd mwydro: ‘Diwrnod nodweddiadol i gofio am ddegawdau. Nid yn aml mae gwefan £600k yn lansio sydd ddim yn gweithio. Mi drysoraf y dydd hwn.’

Nid oedd y wefan yn gweithio o gwbl pan ddarlledwyd eitem amdano ar Wedi 7 y noson honno. Drannoeth, cyfarchwyd ymwelwyr i’r wefan gan y neges: ‘Yn anffodus, mae rhai pobol yn cael anhawster technegol wrth geisio defnyddio gwasanaeth newydd Golwg 360 ar hyn o bryd. Mae’n ddrwg iawn gynnon ni am hynny.’

Yn y cyfamser, anogwyd defnyddwyr i: ‘Freshau’r dudalen.’

Does dim ffordd garedig o ddweud hyn: roedd diwrnodau cyntaf Golwg360 yn drychineb. Dyma oedd yr Hindenburg, dyma oedd yr SS Edmund Fitzgerald, dyma oedd tîm rygbi Cymru yng Nghwpan y Byd 2007. Amser maith yn ôl, ceisiodd Golwg ddisgrifio ei wefan-i-ddod fel ‘Maes Eisteddfod bob dydd o’r flwyddyn’, nad oedd yn ddisgrifiad a wnaeth synnwyr i neb. Ond bellach gallaf weld y tebygrwydd. Os ydych chi wedi mynd i’r Eisteddfod ar y diwrnod cyntaf byddwch wedi sylwi nad ydynt byth yn barod am ymwelwyr. Does dim ots ble mae’r Eisteddfod, pob tro maent yn codi ffensys tra bod y bobl gyntaf yn cyrraedd.

Ond yn annhebyg i’r Eisteddfod, nid oes gan Golwg360 (eto) hanes hir o fodoli ynghyd â changen o gymdeithas sy’n mynnu bod yn ffyddlon iddo er gwaethaf pob dim. Felly mae’r wefan yn wynebu ychydig o fynydd wrth geisio ennill yn ôl y defnyddwyr a’r ewyllys da a gollwyd yn y dyddiau cyntaf.

Ond, a bod yn deg, rydw i wedi gweld lansiadau gwaeth. Roedd yr eironi yn greulon pan lansiodd, a methodd, y wefan GallCymru.com mewn un diwrnod yn ôl ym mis Mawrth. Roedd y wefan (a adeiladwyd gan Plaid Cymru) i fod i ddadlau’r achos o blaid annibyniaeth. Ond collir y ddadl, rywsut, pan na ellir cynnal gwefan. Mae’r wefan yn gweithio’n iawn erbyn hyn ond, a bod yn onest, a ydych chi wedi clywed amdani yn ddiweddar?

A, flynyddoedd yn ôl, pan oeddwn yn gweithio dros gwmni rhwydwaith rhyngrwyd, gwelais sawl lansiad ofnadwy. Unwaith, wrth lansio gwefan newydd llwyddasom i achosi i nifer o wefannau eraill fethu. Rydw i’n cofio fy ffrind, TJ, yn taro ei ben yn erbyn bwrdd ac yn griddfan: ‘Dude. We just broke the internet’.

Ond daeth y wawr yn yr achosion hynny, ac fe ddaw yn yr achos hwn hefyd. Fel y dwedais, mae Golwg360 wedi creu cryn dipyn o her ar ei gyfer ei hun. Ond mae yna reswm i fod yn obeithiol. Wrth edrych arni (pryd bynnag y mae’n gweithio) mae’n wefan weddol gyflawn a digon hawdd ei defnyddio. Yn aml, pan mae pobl yn mynd ati i ddatblygu gwefan mae yna duedd i lwytho’r peth gyda bells and whistles sy’n drysu’r defnyddiwr. Mae pethau ffansi yn Golwg360 hefyd (er enghraifft, gellir newid gosodiad y dudalen mewn sawl ffordd) ond dydyn nhw ddim yn rhwystro defnyddiwr rhag cyrraedd y wybodaeth y mae arno ei heisiau. Yn ogystal â hyn, ymddengys fod yna nifer o elfennau rhyngweithiol a ddylai sicrhau bod y defnyddiwr yn cael teimlad o ‘berchnogaeth’ o’r wefan (er, doedd yr elfennau hyn ddim yn gweithio pan ysgrifennwyd y golofn hon). Mae yna gwestiynau am gywirdeb iaith (ble mae ‘Unol Daleithiau’r America’, tybed?), ond tybir y caiff y fath wallau ei smwddio wrth symud ymlaen.

Mae Golwg360 yn wefan dda a gafodd dechrau gwarthus. Er mwyn yr arian a’r amser sydd wedi cael ei suddo i mewn i’r peth, gobeithio y bydd pobl yn rhoi cyfle arall iddi. A gobeithio y bydd y wefan yn haeddu’r ail gyfle hynny.